Prvýkrát v knižnici

Prvýkrát v knižnici

Chcete sa stať našimi čitateľmi?
Je to jednoduché...

3. kroky ako získať čitateľský preukaz

Ak vlastníte občiansky preukaz
1. Stačí prísť do Mestskej knižnice v Modre na Sokolskej ul. 8 (Kultúrny dom, 1. poschodie.
2. Prineste si zo sebou občiansky preukaz alebo pas ak ste cudzinec.
3. Zaplatiť registráciu na 1 rok:

  • dospelí 3 €, 
  • študenti do 26 rokov 2 €, 
  • seniori nad 60 rokov 1,50 €. 
Ak sa chcete stať detským čitateľom
1. Stačí prísť do Mestskej knižnice v Modre na Sokolskej ul. 8 (Kultúrny dom, 1. poschodie.
2. Pani knihovníčka vám dá prihlášku pre detského čitateľa, ktorú vyplní a podpíše jeden z rodičov.
3. Zaplatiť registráciu na 1 rok:
  • deti do 15 rokov 1€.
Predtým, ako sa stanete členom knižnice, je vhodné si preštudovať Knižničný a výpožičný poriadok a Cenník služieb a poplatkov v priložených dokumentoch.