Priestory a služby

Priestory a služby

Kultúrne centrum Modra ponúka k dispozícii na prenájom pre rôzne typy kultúrno-spoločenských podujatí, seminárov a pracovných stretnutí, nasledovné PRIESTORY a TECHNIKU:

Kultúrny dom Ľudovíta Štúra, Sokolská č. 8:

 • veľká sála s javiskom a balkónom - kapacita 330 sedadiel, prepojená s malou sálou priechodnými dverami
 • malá sála vybavená zrkadlami na jednej stene, klavírom, prepojená s veľkou sálou priechodnými dverami
 • foyer s možnosťou zriadenia vlastného bufetu
 • šatňa pre návštevníkov
 • učebňa / miestnosť na prízemí, vybavená kobercom a zrkadlami na jednej stene vhodná na cvičenie
 • zasadacia miestnosť na 1. poschodí vybavená kuchynkou a sociálnym zariadením
 • pre podujatia sú na prízemí k dispozícii aj kuchyňa a šatne pre účinkujúcich + WC pre účinkujúcich
 • oddychová zóna v záhrade Kultúrneho domu (letná čitáreň s možnosťou organizácie akcie)
 • poskytnutie zvukovej a osvetľovacej techniky
 • poskytnutie dataprojektoru, prenosného premietacie plátna
 • wifi 
 • stoly, stoličky, obrusy, príp. dekorácie

Kino Mier, Kalinčiakova ulica č. 4:

 • kinosála s foyer a šatňou pre návštevníkov (kapacita sedenia 220 miest)
 • poskytnutie zvukovej a osvetľovacej techniky

V priloženom dokumente nájdete základný prehľad cien za prenájom. V prípade záujmu alebo doplňujúcich informácií nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.


V Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra na Sokolskej ulici č. 8 v Modre, poskytujeme nasledovné propagačné a administratívne SLUŽBY:

 • výlepová služba - 15 plôch v meste Modra a časti Modra Kráľová
 • kopírovanie čiernobielo a plnofarebne - formáty A4 a A3
 • scanovanie
 • tlač z USB kľúča

V prílohe nájdete základný cenník služieb KC Modra. V prípade doplňujúcich informácií nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky.


033 647 21 12